KYC – Know Your Customer

KYC står för ”Know Your Customer” vilket översätts till känn din kund på svenska. Förfarandet involverar en reglerad process för att verifiera identiteterna av alla spelare, och därmed motverka bedrägerier. Detta kräver även att spelare presenterar godkända ID-handlingar för uttag som överskrider bestämda beloppsgränser, vanligtvis satta till 20 000 kronor – eller en annan gräns som bestäms av casinot.

Om en spelare misslyckas med att uppfylla KYC-kraven kan hen inte fortsätta sitt spel på casinot. Även om detta krav är vanligt förekommande, är det bra att veta att KYC-processen i regel endast behöver genomföras en gång.

Processen för KYC-verifieringar

Olika casinon kan ha olika metoder för att genomföra en KYC. Verifikationsförfarandet aktiveras vanligtvis vid större transaktioner, och spelarna informeras om detta genom kommunikationsmedel som e-post, livechatt eller meddelanden direkt i deras spelkonto.

Att undgå en KYC är däremot komplicerat, särskilt vid spel om högre summor. En möjlig strategi är att byta casinon innan gränsen för KYC-verifiering nås, även om detta kan kräva relativt frekventa byten.

Anledningar till en KYC

Casinon måste genomföra en KYC för att efterleva lagar mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Detta inkluderar också möjligheten att spåra och bekräfta transaktioner vid misstanke om olaglig aktivitet.

Typiska dokument som krävs under KYC-proceduren omfattar:

  • Ett giltigt identitetskort, såsom pass eller körkort.
  • Bevis på adress genom dokument, såsom en faktura eller en utskrift med namn och adress.
  • Verifiering av betalningsmetod, som ett bankkort eller skärmdump från en digital plånbok eller bankkonto.

Säkerhet vid inskickning av dokument

Att skicka in identitetsdokument till ett licensierat casino i Sverige är säkert, eftersom dina personuppgifter skyddas enligt nationella dataskyddslagar.

Tips för en framgångsrik KYC-process:

  • Förbered klara och tydliga kopior av dina identitetshandlingar.
  • Skaffa ett folkbokföringsintyg om du saknar adressdokument.
  • Ha dokumenten redo och tillgängliga digitalt på din enhet.